בנייה רוויה/תמ"א 38

תהליכי התחדשות עירונית (תמ"א 38) על סוגיה השונים, דורשים תיאום רב בין היזם לרשויות ובין היזם לדיירי הבתים. אנו כחברה בעלת ניסיון רב בתחום ניהול הפרויקט והפיקוח, מציעים לכם הדיירים ולך היזם שרותי ניהול פרויקט (תהליך) ופיקוח משלב הייזום הרעיוני ועד מסירת המפתח (בד"כ - קבלת טופס 4). אנו עושים זאת באמצעות כלים ועזרים הבאים מעולם ניהול הפרויקטים תוך הטמעה של הניסיון הרב הקיים אצלנו בפיקוח על העבודות השונות בתחום הבניה ומערכות התמך.